tel. +48 22 390 62 16, kom. +48 691 933 410, kom. +48 512 010 810.

Zgłosił się do nas klient z kredytem denominowanym w CHF. Po dokładnej analizie otrzymanych dokumentów w szczególności umowy zauważyliśmy, że klient ma też 2-gie, alternatywne roszczenie. Jakie ?

Otóż w polskim prawie funkcjonuje ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, o której kiedyś było dość głośno, a teraz jest ona trochę zapomniana. Zapisy tej ustawy są mocno rygorystyczne w stosunku do kredytodawców, czyli np. Banków, określając szczegółowo jakie elementy musi w sobie zawierać umowa kredytu.

Wystarczy, że Bank nie dopełni ciążących na nim obowiązków i naraża się na sankcję KREDYTU DARMOWEGO. Co więcej, brak, chociażby nawet jednego z elementów umowy kredytu określony w wyżej wymienionej ustawie powoduje powstanie sankcji Kredytu Darmowego.

Co to oznacza?

W skrócie – nie trzeba płacić odsetek i opłat związanych z tym kredytem, a opłaty i odsetki już pobrane powinny być przez Bank zwrócone kredytobiorcy, uwzględniając przepisy o przedawnieniu roszczeń.

Masz wątpliwości i obawy?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i  umówienia się na bezpłatne konsultacje   z naszym specjalistą już dziś. Doradzimy Ci w kwestii Twojego kredytu.
Zamknij menu