tel. +48 22 390 62 16, kom. +48 691 933 410, kom. +48 512 010 810.

Czy można wygrać z Bankiem w 10 miesięcy?

 

  • Sprawę prowadził adwokat Piotr Truszkowski z KancelariaFrankowicza.pl

  • Sąd stwierdził, że zawarta umowa kredytu jest w całości nieważna

  • Sąd zasądził na rzecz strony powodowej (klient) pełną kwotę roszczenia głównego w wysokości 201 932 zł wraz z odsetkami od dnia 09 lutego 2021 rok

Piotr Truszkowski - Adwokat

W przestrzeni publicznej pojawiają się cały czas informacje, że na wyrok w sprawie frankowej trzeba czekać 2-3 lata w 1-szej instancji i 1-1,5 roku w 2-giej instancji. To jest wszystko prawda, ale zdarzają się wyjątki i jest ich coraz więcej. Przykładem jest wyrok korzystny dla klienta uzyskany w mniej niż 10 miesięcy, który zapadł w dniu 19 listopada 2021 roku w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o sygnaturze akt XXVIII C 1802/21 Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Tomasz Niewiadomski. 

Sąd oparł swoje twierdzenia o teorię dwóch kondykcji. 

Zdaniem sądu umowa kredytu jest nieważna: 

1) jako sprzeczna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym z art. 58 §1 KC oraz art. 69 Pr. Bank., 

2) jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,

3) z uwagi na klauzule abuzywne zawarte w umowie, a skutkiem abuzywności klauzul może być wyłącznie nieważność umowy.  

Ponadto sąd wskazał, że bank naruszył ciążące na nim obowiązki informacyjne nie prezentując stronie powodowej rzetelnej informacji w zakresie potencjalnego ryzyka kursowego.  

Sąd nie uwzględnił zarzutów banku w przedmiocie potrącenia lub zatrzymania argumentując to brakiem przymiotu wzajemności zawartej umowy oraz brakiem złożenia skutecznego oświadczenia materialnoprawnego przez stronę pozwaną o skorzystaniu z zarzutów.  

Wyrok jest nieprawomocny.

3-1-1024x1024-min

ADWOKAT PIOTR TRUSZKOWSKI 

Szybka analiza umowy. 

Ponad 200 spraw frankowiczów w toku.

ZADZWOŃ: 

22 827 91 96

694 487 667

Zamknij menu