tel. +48 22 390 62 16, kom. +48 691 933 410, kom. +48 512 010 810.

Sprawdź za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora, ile możesz odzyskać od banku i z jakim kosztem się to wiąże.

Spójrz na swoją umowę i porównaj jej zapisy z zapisami, które są na naszej stronie –  Sprawdź swoją umowę. Zapisy na naszej stronie są tylko poglądowe, umowy z Bankami występowały w wielu wariantach. Jeśli więc nie znajdziesz zapisów podobnych do tych z Twojej umowy, nie przejmuj się. One prawie na pewno tam są. Tak czy inaczej przejdź do punktu następnego.

Wyślij nam Swoją umowę – nasi prawnicy bezpłatnie sprawdzą, jakie masz szanse na wygranie sprawy sądowej.

Prześlemy Ci również wzór umowy pomiędzy nami – proszę zapoznaj się z nią. Jeśli coś będzie dla Ciebie niejasne, bez obaw pytaj – od tego jesteśmy aby Ci to wyjaśnić.

Gdy zdecydujesz się na współpracę, poprosimy Cię o Twoje dane do umowy. Umowę możesz podpisać u siebie w domu, przyślesz nam ją pocztą lub kurierem.

Po podpisaniu umowy poprosimy Cię o wpłatę umówionej kwoty. Kiedy ją otrzymamy, zaczynamy działać.

W Twoim imieniu wystąpimy do Banku o zaświadczenie związane z Twoim kredytem. To będzie specjalne, bardzo szczegółowe zaświadczenie, które pozwoli nam precyzyjnie prowadzić Twoją sprawę. Bank zażąda opłaty za to zaświadczenie, w granicach 100-200 zł, poprosimy Cię abyś je opłacił.

Niestety wszelkie działania polubowne, opinie Rzecznika Finansowego czy mediacje nic nie dają. Banki nie chcą rozmawiać i jedynym skutecznym wyjściem jest pozew sądowy. Nasi prawnicy zaczynają więc przygotowania do pisania pozwu.

Poprosimy Cię o przesłanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej Twoich kontaktów z bankiem, dodatkowych uzgodnień, maili itp. Musimy bowiem wiedzieć, czy nasza argumentacja prawna jest zgodna ze stanem faktycznym.

Przygotowujemy również dokumentację finansową, przy współpracy z zewnętrznymi ekspertami. Chodzi nam o to, aby zaprezentować dokumentację finansową w taki sposób, że nawet Sąd nie będzie miał wątpliwości jak ją rozumieć. Wtedy też Sędzia nie musi powoływać biegłego, co obecnie zdarza się dość często, dzięki czemu sam proces trwa o wiele krócej.

Będziesz musiał opłacić pozew Sądowy, ale mamy dla Ciebie bardzo dobrą informację. Normalnie koszt ten wynosi 5% wartości sporu, ale dla konsumenta czyli dla Ciebie jest on ograniczony do maksymalnie 1.000 zł. Przepis ten funkcjonuje od niedawna i nie ma gwarancji jak długo jeszcze będzie obowiązywał.

Po złożeniu pozwu do Sądu, bank składa odpowiedź na nasz pozew. Czasami sąd prosi abyśmy się do tego ustosunkowali pisemnie, jeszcze przed rozprawą.

Należy liczyć się z tym, że w 1 Instancji (Sąd Rejonowy lub Okręgowy) odbędą się 2-3 rozprawy, choć coraz częściej dzieje się to szybciej. A czasami Sąd wydaje wyrok bez rozprawy, na podstawie samych dokumentów. Nie musisz uczestniczyć we wszystkich rozprawach, będziesz prawdopodobnie przesłuchany na 1 z nich, co będzie trwało 1-2 h. Oczywiście nasi prawnicy będą Ci cały czas towarzyszyć, przygotujemy Cię również do takiego przesłuchania.

W sprawach frankowych prawie zawsze mamy do czynienia z 2-gą Instancją. W 2-giej Instancji (Sąd Okręgowy lub Sąd Apelacyjny) najczęściej jest tylko 1 rozprawa, na której nie musisz być obecny. Sąd może rozstrzygnąć sprawę lub jeśli zauważy błędy, przekazać ją do ponownego rozpatrzenia Sądowi 1 Instancji.

Po zakończeniu postępowania w 2-giej instancji, wyrok staje się prawomocny. Wtedy też powinno (piszemy powinno, gdyż zdarzało się że komornik musiał zabierać środki bankowi) nastąpić rozliczenie pomiędzy stronami, zgodnie z tym wyrokiem.

Zajmujemy się Twoją sprawą aż do końca, tzn. aż cały wyrok sądowy zostanie przez Bank wykonany. Jeśli będzie trzeba, w Twoim imieniu uruchomimy też komornika.

Cała sprawa z bankiem może trwać 2-3 lata. Niestety, jeśli wiele osób wystąpi z pozwami wobec banków, Sądy mówiąc obrazowo, mogą się zatkać i czas do rozstrzygnięcia sprawy może się wydłużyć. Dlatego warto już teraz zająć się swoją sprawą.

Banki czasami straszą, że prawomocny wyrok 2-giej instancji będą skarżyły do Sądu Najwyższego. Słowo „straszą” jest jak najbardziej adekwatne, gdyż Sąd Najwyższy przyjmuje do rozpatrzenia bardzo niewiele spraw i to tylko istotnych dla porządku prawnego.

Oczywiście powstaje pytanie jakie mogą być scenariusze rozwoju sytuacji, zarówno te pozytywne jak i negatywne. Postaramy się je przybliżyć.

Scenariusz najbardziej optymistyczny - umowa zostaje unieważniona

– Ty musisz zwrócić bankowi kwotę kredytu którą otrzymałeś (w złotówkach, zapominamy o frankach) a bank musi Ci zwrócić wszystkie Twoje raty. BEZ ODSETEK i PRZEWALUTOWAŃ.
Bank zostanie wykreślony z hipoteki Twojego mieszkania/domu, a Ty będziesz mógł sprzedać swoje mieszkanie.
– Dodatkowo, przy rozliczaniu się z bankiem może się okazać, że to Bank jest Ci winien pieniądze.

Zobacz jak to wygląda w Twoim przypadku, skorzystaj z naszego kalkulatora

Scenariusz optymistyczny – umowa zostaje odfrankowiona

– Dalej spłacasz kredyt, ale Twoje zadłużenie maleje drastycznie, nawet o 50-60%.
Hipoteka na Twoim mieszkaniu/domu zostaje zmieniona na hipotekę z złotych polskich, no i jest dużo mniejsza. W związku z tym masz też możliwość sprzedaży swojego mieszkania/domu.
– No i najważniejsze: Twoje raty zmaleją o 50-60%, będą w złotych polskich i przestaniesz się martwić wzrostem kursu Franka Szwajcarskiego. Zobacz jak to wygląda w Twoim przypadku, skorzystaj z naszego kalkulatora

Scenariusz pesymistyczny - umowa zostaje odfrankowiona wer.2

– Sąd w miejsce klauzul niedozwolonych np. kursów bankowych wstawia do umowy kursy Narodowego Banku Polskiego. Obecnie się to już prawie nie zdarza.
– W takim wypadku Twoje zadłużenie maleje o 5-10%.
– W kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej scenariusz ten jest bardzo mało prawdopodobny.

Scenariusz bardzo pesymistyczny – właściwie w obecnej chwili nierealny, szczególnie w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Musisz zwrócić bankowi koszt wpisu sądowego (wystąpi tylko wtedy, gdy Bank będzie składał apelację w 2-giej Instancji) oraz koszt zastępstwa procesowego dla prawnika Banku.
– Ale na takie sytuacje mamy zabezpieczenia: nasza Kancelaria jest gotowa wziąć na siebie ryzyko zwrotu pieniędzy dla Banku (koszt wpisu Sądowego oraz koszt zastępstwa procesowego), ale za dodatkową opłatą w wysokości 1.500 zł.

WAŻNE: W każdym przypadku i na każdym etapie postępowania, możemy zawrzeć ugodę z bankiem. Ale tylko wtedy kiedy obie strony tj. klient i bank dojdą do porozumienia. Nikt, nawet Sąd, nie może zmusić Ciebie do podpisania ugody, na którą nie wyrażasz akceptacji.

Zamknij menu