tel. +48 22 390 62 16, kom. +48 691 933 410, kom. +48 512 010 810.

W dniu 15.06.20223 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok, bardzo korzystny dla frankowiczów. Rozstrzygnął, że kredytobiorcy należy się roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Co to oznacza w praktyce? Otóż kredytobiorca co miesiąc spłacał raty kredytu, w związku z tym przez długi czas Bank dysponował jego pieniędzmi. I za ten okres kiedy pieniądze były w dyspozycji Banku, należy się wynagrodzenie. 

Opiszę Ci to na przykładzie: W 2008 roku frankowicz zaciągnął kredyt w wysokości 100.000 zł. Jego miesięczna rata wynosiła 500 zł i została zapłacona w kwietniu 2008 r. I od tej raty należą się odsetki, za blisko 15 lat (liczone od 2008 roku do 2023 roku), które wynoszą UWAGA: 1.200 zł!!!!  Odsetki za ratę z maja 2008 roku wyniosą 1.190 zł, za ratę z czerwca 2008 roku 1.180 zł i tak dalej.

Co więcej, TSUE powiedział, że w sporze pomiędzy bankiem a frankowiczem, tylko frankowiczom przysługuje takie wynagrodzenie. BANK NIE MOŻE ŻĄDAĆ OD FRANKOWICZA ŻADNYCH DODATKOWYCH KWOT. Taki stan rzeczy znajduje uzasadnienie w celu dyrektywy 93/13, jakim jest przyznanie konsumentom wysokiego poziomu ochrony. Banki zostały pozbawione złudzeń, że uzyskają jeszcze jakiekolwiek profity w związku z procederem frankowym. Wręcz przeciwnie, nadszedł w końcu moment, w którym nieuczciwi kredytodawcy poniosą adekwatne konsekwencje. Potwierdzenie przez TSUE faktu, że frankowiczom należy się nie tylko zwrot sumy rat kapitałowo-odsetkowych, opłat i prowizji związanych z wykonywaniem nieważnej umowy oraz odsetek ustawowych za zwłokę, lecz także świadczenia odpowiadającego waloryzacji wpłaconych do banku rat kredytu, zwiększy łączną kwotę roszczenia frankowiczów o ponad 50%!

 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń lub prześlij swoją umowę:

Wysyłanie formularza...

Wiadomość została wysłana.

Prosimy o dołączenie pliku umowy

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i rozumiem jej zapisy

Zamknij menu