tel. +48 22 390 62 16, kom. +48 691 933 410, kom. +48 512 010 810.

Kredyt spłacony - czy można odzyskać jakieś kwoty od Banku ?

  • Sprawę prowadził adwokat Piotr Truszkowski  z KancelariaFrankowicza.pl
  • Sąd stwierdził przesłankowo, że zawarta umowa kredytu jest w całości nieważna
  • Sąd zasądził na rzecz strony powodowej (klient) pełną kwotę roszczenia głównego w wysokości 65 456 zł wraz z odsetkami od dnia 30 maja 2022 roku
Piotr Truszkowski - Adwokat

W przestrzeni publicznej pojawiają się cały czas informacje, że na wyrok w sprawie frankowej trzeba czekać 2-3 lata w 1-szej instancji i 1-1,5 roku w 2-giej instancji. To jest wszystko prawda, ale zdarzają się wyjątki i jest ich coraz więcej. Przykładem jest wyrok korzystny dla klienta uzyskany w 11 miesięcy. Został on wydany w dniu 18 kwietnia 2022 roku w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu, sygnatura akt    I C 263/22, przez Sąd Okręgowy w Elblągu w składzie SSO Arkadiusz Fall. 

Jest to bardzo ważny wyrok z punktu widzenia kształtowania się orzecznictwa sądowego w Polsce. Czasami zdarza się, że kredytobiorcy zaciągający zobowiązanie w banku nie występują w procesie łącznie. Banki w takim przypadku podnoszą zarzut braki legitymacji czynnej do działania w procesie pozostałych kredytobiorców, którzy zdecydowali się na wystąpienie z powództwem przeciwko bankowi. Naszym zdaniem, w określonych przypadkach współudział wszystkich kredytobiorców nie jest konieczny, a jest tak w przypadku spłaconych już umów kredytowych w całości. 
Tak też miało miejsce w sytuacji naszego klienta. Nasz klient spłacił całe zobowiązanie kredytowe w roku 2019. Sąd w wyroku zasądził na jego rzecz różnicę między kwotą udzielonego kredytu a wartością wpłaconych rat w wysokości, którą faktycznie on wpłacił do banku, a w tym wypadku była to połowa wartości wpłaconych rat.
Tym samym sąd przesłankowo ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej, a kredytobiorca może cieszyć się zwrotem nienależnie wpłaconych na rzecz banku kwot.

Wielkie ukłony dla Sądu za sprawne postępowanie.

Wyrok jest nieprawomocny.

3-1-1024x1024-min

ADWOKAT PIOTR TRUSZKOWSKI 

Szybka analiza umowy.

Ponad 300 spraw frankowiczów w toku.

 

ZADZWOŃ: 

22 390 62 16
691 933 410

Zamknij menu