tel. +48 22 390 62 16, kom. +48 691 933 410, kom. +48 512 010 810.

Czy bank może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału?

Odpowiedź jest jednoznaczna. NIE.

Takie stanowisko wynika z obowiązującego prawa, zarówno polskiego jak i Unii Europejskiej (dyrektywa 93/13). Podstawową zasadą jest to, że przedsiębiorca (bank) nie może osiągać zysku, jeśli w jego umowach są klauzule abuzywne które prowadzą do nieważności tych umów (tak jak to jest w sprawach frankowych).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta – “Bankowi nie przysługuje uprawnienia do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważnił umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej.”

Rzecznik finansowy – “W opinii Rzecznika Finansowego nie budzi wątpliwości, że o ile skutkiem nieważności czynności prawnej jest zobowiązanie stron do zwrotu sobie wzajemnych świadczeń, o tyle żądania banków w zakresie „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału” są pozbawione podstaw prawnych oraz sprzeczne z ratio legis dyrektywy 93/13.”

Rzecznik Praw Obywatelskich również wypowiada się w podobnym tonie “… żądanie zapłaty odsetek czy roszczenie o zwrot nieruchomości na zasadach surogacji nie tylko nie znajdują racjonalnych podstaw w przepisach prawa polskiego, ale są bezwzględnie sprzeczne z ratio legis Dyrektywy 93/13.”

Jak rozumieć stanowisko powyższych instytucji?

Nie ma podstaw prawnych aby bank mógł żądać od frankowiczów opłat za korzystanie z kapitału kredytu, co widać w stanowisku powyższych organów Państwowych. Banki, które wytoczyły sprawy frankowiczom w ramach korzystania z kapitału przegrały w sądach. Dlaczego więc media piszą o takich sytuacjach? To proste – banki chcą przestraszyć konsumentów, żeby nie poszli ze swoimi sprawami do sądu.

Zrób ten pierwszy krok, wyślij nam swoją umowę kredytową i dowiedz się więcej o swojej sytuacji.

https://kancelariafrankowicza.pl/kontakt/

Piotr Truszkowski
Adwokat
Biegły Sądowy Przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zamknij menu