tel. +48 22 390 62 16, kom. +48 691 933 410, kom. +48 512 010 810.

TSUE stoi murem za frankowiczami

Mec. Piotr Truszkowski i Mec. Konrad Mania na zdjęciu podczas ogłoszenia wyroku TSUE w Luxemburgu.

W dniu 15.06.20223 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok, bardzo korzystny dla frankowiczów. Rozstrzygnął 2 kwestie:

Czy Bankowi należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy ? Odpowiedź brzmi : NIE. BANK NIE MOŻE ŻĄDAĆ OD FRANKOWICZA ŻADNYCH DODATKOWYCH KWOT OPRÓCZ ZWROTU KAPITAŁU. Taki stan rzeczy znajduje uzasadnienie w celu dyrektywy 93/13, jakim jest przyznanie konsumentom wysokiego poziomu ochrony. Banki zostały pozbawione złudzeń, że uzyskają jeszcze jakiekolwiek profity w związku z procederem frankowym. Wręcz przeciwnie, nadszedł w końcu moment, w którym nieuczciwi kredytodawcy poniosą adekwatne konsekwencje do swoich działań.

Czy więc kredytobiorcy należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez Bank z ich pieniędzy ? Odpowiedź brzmi: DYREKTYWA 93/13 NIE STOI NA PRZESZKODZIE, ABY KREDYTOBIORCA MÓGŁ DOCHODZIĆ TAKIEGO WYNAGRODZENIA. Ale czy takie wynagrodzenie się należy i w jakiej wysokości, muszą to ocenić sądy krajowe.

Co to oznacza w praktyce ? Otóż kredytobiorca co miesiąc spłacał raty kredytu, w związku z tym przez długi czas Bank dysponował jego pieniędzmi. I za ten okres kiedy pieniądze były w dyspozycji Banku, należy się wynagrodzenie.

Opiszę to na przykładzie: W 2008 roku frankowicz zaciągnął kredyt w wysokości 100.000 zł. Jego miesięczna rata wynosiła 500 zł i została zapłacona w kwietniu 2008 r. I od tej raty należą się odsetki, za blisko 15 lat ( liczone od 2008 roku do 2023 roku), które wynoszą UWAGA: 1.200 zł !!!! Odsetki za ratę z maja 2008 roku wyniosą 1.190 zł, za ratę z czerwca 2008 roku 1.180 zł i tak dalej.

 

Potwierdzenie przez TSUE faktu, że frankowiczom należy się nie tylko zwrot sumy rat kapitałowo-odsetkowych, opłat i prowizji związanych z wykonywaniem nieważnej umowy oraz odsetek ustawowych za zwłokę, lecz także świadczenia odpowiadającego waloryzacji wpłaconych do banku rat kredytu, zwiększy łączną kwotę roszczenia frankowiczów o ponad 50% !

3-1-1024x1024-min

ADWOKAT PIOTR TRUSZKOWSKI 

Szybka analiza umowy.

Ponad 300 spraw frankowiczów w toku.

 

ZADZWOŃ: 

22 390 62 16
691 933 410

Zamknij menu